Coral Airiños da Capela

Coral Airiños da Capela

coral2

(fotografía do ano 1993)

bandera galiciaNo inicio de 1991, un grupo de amigos, deciden a creación dun grupo coral, integrado no seu comenzo na Asociación de veciños NOS; son os  comenzos dunha entidade adicada á espallar á música no concello da Capela, e tamén na súa comarca.

En 1997, co fin de crear unha entidade que teña como fin principal á cultura en xeral, pero especialmente á musical, nace Airiños da Capela como Asociación.

Ó longo dos anos transcurridos dende á súa creación estes fins foronse cumprindo, tanto pola creación de grupos musicais propios da entidade, como pola organización de actos para mostrar ó traballo doutros grupos, (tanto do noso país como de fora), exposicións, cursos, etc.

Este traballo foi dando ós seus froitos, xa que á entidade considerase a base idearia para que unha nova xeración de xoves da Capela sexan hoxe profesionais do ensino musical, ou membros activos dalgún grupo musical.

Cada ano organiza un ciclo de concertos denominado “Vive á música”, e por medio deles 140 agrupacións xa visitaron A Capela nestes anos. Outras das súas actividades son cursos, exposicións, conferencias, teatro, etc. 

Nos últimos anos ven de facer un traballo adicado especialmente a dous sectores da sociedade, que normalmente son mais desfavorecidos: Mulleres, xoves e 3ª idade, creando talleres musicais adicados á terapia ocupacional, convivencia e formación.

Seguindo con esta diversificación, no ano 2009 forma un grupo de cantareiras e pandereteiras.

PC260505

 

Actualmente a Asociación conta con tres agrupacións:

Coral «Airiños da Capela».-  Formada por 35 voces mixtas, e con un amplio repertorio que abarca todolos estilos de música coral.

Coro xoven «Sons a capella».-  Formada por 14 voces mixtas, interpretando básicamente arreglos vocais de música contemporánea e tamén composicións de música sacra.

Grupo de pandereteiras.-  Adicado á música tradicional galega.

Os dous grupos corais da asociación: “Coral AIRIÑOS DA CAPELA” e “SONS A CAPELLA”  forman parte dos circuitos culturais da Deputación de A Coruña e da Xunta de Galicia.

 O Director de ambos grupos, dende o seu comenzo é: 

JUAN MANUEL BRAGE RABINA juan

 

Compositor e director de coros, dirixe formacions corais dende 1987.

 Como compositor ten composto música para cine e teatro, actividades ás que está mui vinculado ya que foi  actor de ambas disciplinas. Tamén ten composto moitas obras corais e centos de arreglos para coro de obras populares, tradicionais e modernas, tanto para coro mixto, coro de voces iguais ou grupos vocais reducidos.

É  licenciado superior de música nas especialidades de guitarra, armonía e composición.

 

 

bandera españa

En 1991, un grupo de amigos, deciden crear un grupo Coral, integrado en principio en la  Asociación de vecinos «NOS» de A Capela; son los  comienzos  de una entidad dedicada a difundir la música en el ayuntamiento de A Capela, y también en la comarca.

En 1997, con el fin de crear una entidad que tuviese como fin principal la cultura en general, pero especialmente la musical, nace «Airiños da Capela» como Asociación, con entidad propia.

A lo largo de los años transcurridos desde su creación, estos fines se fueron cumpliendo, tanto por la creación de grupos musicales propios de la entidad, como por la organización de actos para mostrar el trabajo de otros grupos (tanto de nuestro país como de fuera), exposiciones,  cursos, etc.

Este trabajo fué dando sus frutos, ya que la Asociación se considera la base idearia para que una nueva generación de jovenes de A Capela sean hoy profesionales de la enseñanza musical,  o miembros activos de otros grupos musicales.

Cada año organiza un ciclo de conciertos denominado «Vive a Música», y por medio de ellos, más de un centenar de agrupaciones visitaron ya A Capela durante estos años. Otra de sus actividades es la organizacion  de cursos, exposiciones, conferencias, teatro, etc. 

En los últimos años viene trabajando con especial atención a dos sectores de la población, tradicionalmente más desfavorecidos: mujeres y 3ª edad, creando talleres musicales dedicados a la terapia ocupacional, convivencia y formación.

En la linea de esta diversificación, en el año 2009 se forma un grupo de cantareiras y pandereteiras.

Actualmente la Asociación cuenta con tres agrupaciones:

Coral «Airiños da Capela».-  Formada por 35 voces mixtas, y con un amplio repertorio que abarca todos los estilos de música coral.

Coro joven «Sons a capella».-  Formada por 14 voces mixtas, interpretando básicamente arreglos vocales de música contemporánea y también composiciones de música sacra.

Grupo de pandereteiras.-  Dedicado a la música tradicional.

Los dos grupos corales de la asociación: “Coral AIRIÑOS DA CAPELA” y “SONS A CAPELLA”  forman parte de los  circuitos culturales de la  Diputación de A Coruña y de la  Xunta de Galicia.

 El  Director de ambos grupos, desde su comienzo es: 

JUAN MANUEL BRAGE RABINA 

Compositor y director de coros, dirige formaciones corales desde 1987.

 Como compositor ha compuesto musica para cine y teatro, actividades a las que está muy vinculado ya que fué actor de ambas disciplinas. Tamén ha compuesto muchas obras corales y cientos de arreglos para coro de obras populares, tradicionales y modernas, tanto para coro mixto, coro de voces iguales o grupos vocales reducidos.

es licenciado superior de música en las  especialidades de guitarra, armonía y composición.

escrito por admin el 11 - noviembre - 2009 Historial Xeral

escribe un comentario

VIDEO

TAG CLOUD

Historial (1)
Novas Da Asociación (27)
Outras Novas Culturais da Capela (11)
Xeral (54)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.

POPULAR